PL

Eko – działania

Działania zrealizowane w ramach projektu „Szkoły dla Ekorozwoju”:

  • podniesienie estetyki otoczenia
  • stworzenie warunków do zabaw i zdrowiea dzieci, wdrażanie dzieciom poczucia estetyki, poszanowania pracy, zasad pielęgnacji i ochrony przyrody,
  • zaangażowanie rodziców i dzieci do zbierania kwiatów i owoców oraz wytworów zdrowych i ekologicznych
  • pozyskiwanie funduszy na rozwój szkoły i potrzeby dzieci
  • cykl zajęć tematycznych: jak uczyć „małej przedsiębiorczości zarówno dzieci jak i rodziców
  • stworzenie naturalnej stołówki ptasiej z owoców
  • zapoznanie dzieci i rodziców z gatunkami ptaków i ich zwyczajami
  • prowadzenie na treningu umiejętności dla dzieci i rodziców w zakresie prawidłowego cięcia drzew i krzewów, odmładzaniu starych zaniedbanych ogrodów i starych egzemplarzy roślin, przygotowania roślin do sadzenia, poznanie niezbędnego sprzętu ogrodniczego i jego zastosowania.

Ogólnopolski program edukacyjny ,,Śniadanie Daje Moc”.

W październiku nasza szkoła przystąpiła do programu edukacyjnego ,,Śniadanie Daje Moc”, w ramach którego zorganizowane zostały zajęcia dotyczącego zdrowego żywienia i higieny. Na podsumowanie akcji uczniowie przygotowali uroczyste śniadanie, z którego powstał fotograficzny ropertaż.